Feldenkrais®-menetelmä
"Kun tiedät mitä teet voit tehdä mitä haluat" Moshe Feldenkrais
Feldenkrais®-menetelmä - tietoisuutta itsestä liikkeen avulla -

on kaikille tarkoitettu kehollinen oppimismenetelmä.

Menetelmä auttaa ihmistä laajentamaan tietoisuutta itsestään ja

ympäröivästä maailmasta, kehittämään mielikuvitusta,

lisäämään liikkuvuutta ja kohentamaan elämänlaatua.

Feldenkrais-tunnilla tutkimme omia luontaisia ulottuvuuksiamme,

tapojamme ja niiden roolia kaikessa tekemisessämme, arjessamme.

Tavoitteena on kevyt ja helppo arki.
Ryhmätunnit - Tietoisuutta liikkeen avulla

(orig. Awareness Through Movement®)

Ryhmätunnilla ohjaaja ohjeistaa ryhmää sanallisesti, ja oppiminen

tapahtuu ohjaajan tekemien kysymysten rytmittämänä.

Tunneilla ei ole demonstraatiota ja tunneille voi osallistua omissa

arkivaatteissa. Tunnit ovat 60 minuutin mittaisia.
Yksilöohjaus - Toiminnallinen eheyttäminen

(orig. Functional Integration®)

Yksilöohjauksessa keskitytään asiakkaan omaan teemaan, ja ohjaaja

ohjaa asiakasta Feldenkrais-pöydällä kosketuksensa avulla.


Tiedot kursseista ja tunneista:


https://kotisivukone.fi/app/www/kotikonsertit.blog...